Naše služby jsou poskytovány na bázi osobního přístupu, kdy agendu každého našeho klienta zpracovává přímo jeden odpovědný zaměstnanec naší společnosti. Běžně v rámci naší činnosti poskytujeme konzultace v účetní oblasti. Za tím účelem se naši zaměstnanci pravidelně účastní školení prováděných pracovníky Ministerstva financí ČR a odborných vzdělávacích institucí. Jsme schopni zajistit případně zprostředkovat konzultace v daňové oblasti a to i z pohledu řešení různých daňových problémů a to vůči různým daňovým subjektům v rámci EU.
Naše odměna za poskytované služby je převážně sjednávána v měsíčních paušálních částkách, které pokrývají náklady na naši veškerou činnost pro klienta. Jsme však také samozřejmě schopni naši činnost vykonávat za hodinovou odměnu nebo odměnu, která se odvíjí od počtu zaúčtovaných položek.