Společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o. je schopna nabídnout následující služby:
• kompletní vedení účetnictví
• zpracování veškerých daňových přiznání a přehledů pro finanční úřad
• přípravu podkladů pro řízení podniku
• zpracování statistických výkazů
• zpracování mezd
• zastupování před správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
• zastupování před finančním úřadem