Účetní, daňové a poradenské služby

INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.

O firmě

Naše společnost byla založena v polovině roku 2002 jako dceřiná společnost firmy UNIVERSAL ACCOUNT SERVICES, s.r.o. Všichni společníci (respektive společníci firmy UNIVERSAL ACCOUNT SERVICES, s.r.o.) jsou zároveň partneři auditorské společnosti NEXIA AP a.s., která je členem mezinárodní sítě auditorských firem Nexia International. Hlavním předmětem činnosti je komplexní poskytování služeb v oboru účetnictví, daní a vedení mzdové a personální agendy. Dále poskytujeme účetní a poradenské služby nově vznikajícím, nebo naopak likvidovaným subjektům. V roce 2011 byla funkcí výkonné ředitelky pověřena Ing. Jitka Trojanová.

Mezi naše klienty patří obchodní společnosti podnikající v nejrůznějších oblastech, finanční instituce a subjekty neziskové sféry.

V současné době v naší firmě pracuje kromě ředitelky, která je též daňovým poradcem, deset spolupracovnic. Zaměstnanci společnosti mají odpovídající kvalifikaci i předchozí pracovní zkušenosti, které zajišťují bezchybné vedení účetních agend. Naše společnost má zkušenosti a metodické zázemí pro přípravu účetních závěrek i dle mezinárodních účetních standardů. Účetní závěrky a přílohy je naše společnost schopna připravovat i v anglickém či německém jazyce.

Pro zpracování účetnictví používáme kvalitní software. Všechna data jsou denně zálohována.

Naše společnost je pojištěna jak proti zničení či ztrátě dokumentů, tak na škody vzniklé klientům naší činností.

Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, ČR